Po jesenskem roku PM 2009

nazaj

datum: 16.09.2009

kategorija: Poklicna matura

Poklicna matura
K letošnjemu jesenskemu roku poklicne mature se je prijavilo skupno 4.818 kandidatov (lani 4.889). Izpitov se je na 160 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih udeležilo 3.095 kandidatov (lani 3.164), od tega 1.885 dijakov in 1.210 odraslih.
V celoti je jesenski rok poklicne mature opravljalo 1.556 kandidatov (lani 1.514). To so kandidati, ki so v tem izpitnem roku opravljali vse štiri predmete poklicne mature. Od 1.556 kandidatov, ki so opravljali poklicno maturo v celoti, je vse izpite uspešno opravilo 1.082 kandidatov oz. 69,54 % (lani 1.080 kandidatov oz. 71,33 %).
Kandidati jesenskega roka poklicne mature so spričevala že dobili na svoji šoli 7. septembra 2009.

mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra

nazaj