Vpogledi, ugovori in druge napake - jesenski rok SM 2009

nazaj

datum: 19.10.2009

kategorija: Splošna matura

Kandidati, ki so opravljali jesenski rok splošne mature, so lahko v treh dneh po objavi rezultatov vložili zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih. Zahtevo za vpogled je vložilo 421 kandidatov, in sicer pri 767 izpitih.

Državna komisija za splošno maturo (DK SM) je na sejah 9. oktobra in 16. oktobra, obravnavala ugovore 229 kandidatov pri 316 izpitih. Na podlagi pregleda izpitne dokumentacije oz. mnenj izvedencev za posamezne predmete pri ugovorih ter odpravi računskih in drugih očitnih napak je sprejela odločitev, da se 52 kandidatom pri 60 izpitih določijo nove ocene. Med 52 kandidati je 15 takih, ki so splošno maturo opravili. DK SM je kandidatom po obeh sejah poslala obvestila o rešitvi njihovih ugovorov, sklepe DK SM pa bodo prejeli naknadno.

Mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj