Pred začetkom zimskega roka PM 2009

nazaj

datum: 09.02.2010

kategorija: Poklicna matura

Pri poklicni maturi se je na zimski rok v letu 2010 prijavilo 2.738 kandidatov (lani 2.606) iz 153 srednjih šol in organizacij za izobraževanje odraslih.

V skladu s koledarjem poklicne mature bodo danes, 9. februarja, kandidati opravljali pisni izpit iz prvega predmeta poklicne mature – izpit iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine. Pisni izpit iz drugega predmeta poklicne mature bodo kandidati opravljali v sredo, 10. februarja.

Kandidati bodo opravljali izpit iz tretjega predmeta poklicne mature, in sicer iz matematike ali tujega jezika ali pisni izpit iz drugega jezika v četrtek, 11. februarja, ustne izpite in izpite iz četrtega predmeta poklicne mature pa med 15. in 26. februarjem.

Drugi predmet poklicne mature predstavlja izpit iz temeljnega strokovno-teoretičnega predmeta, četrti pa izdelek oziroma storitev ali seminarska naloga z zagovorom v skladu z izobraževalnim programom.

Šole bodo kandidate seznanile z uspehom na zimskem roku poklicne mature v ponedeljek, 1. marca.

Mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj