Po zimskem roku PM 2009

nazaj

datum: 15.03.2010

kategorija: Poklicna matura

K zimskemu roku poklicne mature, ki je potekal od 9. do 26. februarja 2010, se je prijavilo skupaj 2.825 kandidatov. Izpitov se je na 150 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih udeležilo 1.741 kandidatov (lani 1. 747), od tega 187 dijakov in 1.554 odraslih.

Poklicna matura ima obvezni in izbirni del. Obvezni del obsega prvi in drugi predmet poklicne mature; prvi predmet poklicne mature predstavlja izpit iz slovenščine, italijanščine ali madžarščine, drugi predmet poklicne mature pa izpit iz temeljnega strokovno-teoretičnega predmeta. Izbirni del obsega tretji in četrti predmet poklicne mature; tretji predmet poklicne mature predstavlja izpit iz matematike ali tujega jezika (angleščine, nemščine ali italijanščine). Četrti predmet poklicne mature predstavlja izdelek oziroma storitev ali seminarska naloga z zagovorom v skladu z izobraževalnim programom, v katerem se opravlja poklicna matura.
V celoti je zimski rok poklicne mature prvič opravljalo 587 kandidatov. To so kandidati, ki so v tem izpitnem roku opravljali vse štiri predmete poklicne mature. Od 587 kandidatov (291 deklet in 296 fantov), ki so opravljali poklicno maturo v celoti, je poklicno maturo uspešno opravilo 425 kandidatov oz. 72,4 % (lani 77,0 %).

Kandidati so bili z rezultati zimskega roka poklicne mature seznanjeni na svoji šoli oz. organizaciji za izobraževanje odraslih 1. marca 2010.

Mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centranazaj