Vpogledi, ugovori, računske idr. napake pri SM 2010

nazaj

datum: 13.08.2010

kategorija: Splošna matura

Kandidati, ki so v spomladanskem izpitnem roku opravljali izpite splošne mature, so bili 14. julija seznanjeni z rezultati.

V predpisanem tridnevnem roku po razglasitvi rezultatov je 1459 kandidatov (lani 1314) vložilo zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih. Po opravljenem vpogledu je 761 kandidatov (lani 691) vložilo ugovor pri enem ali pri več predmetih, od tega je 19 kandidatov ugovarjalo na izračun izpitne ocene. Skupno število vloženih ugovorov po izpitih je 1113 (lani 1002), kar predstavlja približno 2,5 odstotka vseh izpitov, izvedenih v spomladanskem roku.

Državna komisija za splošno maturo (DK SM) je na seji v četrtek, 12. avgusta, obravnavala ugovore 691 kandidatov pri 985 izpitih. Na podlagi pregleda izpitne dokumentacije oz. mnenj izvedencev za posamezne predmete je sprejela odločitev, da se 182 kandidatom pri 203 izpitih ocena izboljša, od teh je 29 kandidatov po pozitivno rešenem ugovoru splošno maturo opravilo. DK SM bo 691 kandidatom poslala obvestila o rešitvi njihovih ugovorov danes, 13. avgusta 2010.

Za reševanje ugovorov na ocene pri splošni maturi je predpisan 60-dnevni rok, vendar se bomo na Državnem izpitnem centru in v DK SM potrudili, da bi tudi ostale kandidate, ki so vložili ugovore na ocene, čim prej seznanili z odločitvijo DK SM o rešitvi njihovih ugovorov. Državni izpitni center bo naslednje sporočilo za javnost posredoval po naslednji seji DK SM, predvidoma 20. avgusta 2010.Mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj