Pred začetkom jesenskega roka PM 2010

nazaj

datum: 25.08.2010

kategorija: Poklicna matura

Danes, 25. avgusta, je na slovenskih srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih prvi dan jesenskega roka splošne mature.

Pri poklicni maturi se je k jesenskemu roku prijavilo 5.015 kandidatov (lani 4.726) s 160 srednjih šol in organizacij za izobraževanje odraslih.
V skladu s koledarjem poklicne mature kandidati izpit iz prvega predmeta poklicne mature, pisni izpit iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine, opravljajo v sredo, 25. avgusta. Pisne izpite iz tretjega predmeta poklicne mature bodo kandidati v skladu s prijavo opravljali po naslednjem razporedu: iz matematike v četrtek, 26. avgusta, iz angleščine v petek, 27. avgusta, iz nemščine v soboto, 28. avgusta, in iz slovenščine kot drugega jezika oz. italijanščine kot tujega in drugega jezika v torek, 31. avgusta.

Pisni izpiti iz temeljnih strokovno-teoretičnih predmetov (t. i. drugi predmet poklicne mature) bodo potekali v ponedeljek, 30. avgusta.

Kandidati morajo v okviru četrtega predmeta pripraviti seminarsko nalogo ali izdelek oz. storitev in opraviti zagovor v skladu z izobraževalnim programom, v katerem opravljajo poklicno maturo.

Od srede, 25. avgusta do sobote, 4. septembra, bodo na šolah potekali ustni izpiti.
Šole bodo kandidate seznanile z uspehom na jesenskem roku poklicne mature 8. septembra.

Dodatni maturitetni izpiti
Ob poklicni maturi lahko kandidati opravljajo izpit iz posameznega predmeta splošne mature, če je ta predmet pogoj za vpis v univerzitetni študijski program oz. če se upošteva pri izbiri kandidatov za vpis v tak program. Za izpite iz posameznega predmeta splošne mature je prijavljenih 558 kandidatov (lani 529), največ pri zgodovini, sociologiji, geografiji, psihologiji in matematiki.

Mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj