Po jesenskem roku PM 2010

nazaj

datum: 17.09.2010

kategorija: Poklicna matura

Poklicna matura
K letošnjemu jesenskemu roku poklicne mature se je prijavilo skupno 5.076 kandidatov (lani 4.818). Izpitov se je na 158 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih udeležilo 3.248 kandidatov (lani 3.095), od tega 1.985 dijakov in 1.263 odraslih.
V celoti je jesenski rok poklicne mature opravljalo 1.611 kandidatov (lani 1.556). To so kandidati, ki so v tem izpitnem roku opravljali vse štiri predmete poklicne mature. Od 1.611 kandidatov, ki so opravljali poklicno maturo v celoti, je vse izpite uspešno opravilo 1.131 kandidatov oz. 70,20 % (lani 1.082 kandidatov oz. 69,54 %).
Kandidati jesenskega roka poklicne mature so spričevala že dobili na svoji šoli 8. septembra 2010.

mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra


nazaj