Pred esejem SM 2011

nazaj

datum: 05.05.2011

kategorija: Splošna matura

V soboto, 7. maja 2011, bodo dijaki v slovenskih gimnazijah v skladu z maturitetnim koledarjem pisali prvo izpitno polo – esej iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika. K prvemu delu izpita se je prijavilo 9.212 kandidatov. Letos tematski sklop »Razpotja ljubezni« za maturitetni esej pri slovenščini obsega besedili Ločil bom peno od valov Feria Lainščka in Gospa Bovary Gustava Flauberta.

Drugi del pisnega izpita iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika bodo dijaki pisali 31. maja. Pisni izpiti iz tujih jezikov bodo potekali 30. maja, 8., 11., 14. in 15 junija. 4. junija bo potekal pisni izpit iz matematike ter med 1. in 13. junijem pisni izpiti iz izbirnih predmetov. Ustni maturitetni izpiti bodo potekali na šolah 4. in 11. junija in med 16. in 24. junijem.

Z uspehom na letošnjem spomladanskem roku splošne mature bodo kandidati seznanjeni v sredo, 13. julija. Državni izpitni center bo istega dne ob razglasitvi rezultatov na gimnazijah maturantom omogočil tudi dostop do svojih ocen preko spleta.

Splošna matura letos poteka na 87 šolah, prvič jo bo opravljalo 8.621 kandidatov, lansko leto je potekala na 89 šolah in jo je prvič opravljalo 9.160 kandidatov. Na spomladanskem roku je splošno maturo v minulih letih uspešno opravilo 84–87 % prijavljenih kandidatov, letno pa 86–89 %.

Izpit iz posameznega predmeta splošne mature bo opravljalo tudi 1.989 kandidatov (lani 1.836), ki so se prijavili k poklicni maturi oz. so jo že opravili.

Dr. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj