Povabilo k evidentiranju predsednikov in članov DPK SM