Vpogledi na spomladanskem roku SM 2012

nazaj

datum: 27.07.2012

kategorija: Splošna matura

 

Kandidati (9.765), ki so opravljali izpite v spomladanskem roku splošne mature, so lahko v treh dneh po objavi rezultatov, do vključno 19. julija 2012, vložili zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih. Zahtevo za vpogled je vložilo 1.373 kandidatov (lani 1.400), in sicer pri 2.948 izpitih (lani 2.981).

Kot je bilo pričakovano, je bilo vlog največ pri predmetih, kjer je bilo največje tudi število kandidatov, ki so opravljali izpite splošne mature.

vpogledi 2012

Vpogledi na Državnem izpitnem centru potekajo do 2. avgusta. Kandidati lahko naslednji dan po opravljenem vpogledu vložijo ugovor na način izračuna izpitne ocene ali ugovor na oceno. Za reševanje ugovorov je predpisan 60-dnevni rok.

Naslednje sporočilo za javnost bomo posredovali predvidoma v ponedeljek, 13. avgusta 2012.

Dr. Darko Zupanc,
v. d. direktorja Državnega izpitnega centra

nazaj