Pred jesenskim izpitnim rokom SM 2012

nazaj

datum: 24.08.2012

kategorija: Splošna matura

Jutri, 25. avgusta, je na slovenskih srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah prvi dan jesenskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. Kandidati bodo na ta dan opravljali pisni izpit iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine.

Splošna matura

K splošni maturi se je prijavilo 3.085 kandidatov (lani 3.564); prijavljeni kandidati bodo v jesenskem roku opravljali izpite iz 32 različnih predmetov. 906 kandidatov splošno maturo opravlja prvič (lani 884), 946 kandidatov pa opravlja enega ali dva popravna izpita (lani 1.107). Drugi del izpitov opravlja 213 kandidatov, ki splošno maturo 2012 opravljajo v dveh delih. Letos v jesenskem roku 218 kandidatov izboljšuje oceno pri maturitetnem predmetu.

V skladu s koledarjem splošne mature letošnji jesenski rok poteka v šestih dneh. Pisni izpit iz matematike bo potekal v ponedeljek, 27. avgusta. Kandidati bodo pisali izpite iz tujih jezikov in izbirnih predmetov od torka, 28. do petka, 31. avgusta.

Od sobote, 25. avgusta do torka, 4. septembra, bodo na šolah potekali ustni izpiti.

Kandidati bodo z uspehom na jesenskem roku splošne mature seznanjeni 17. septembra na šolah.

Dodatni maturitetni izpiti

Ob poklicni maturi lahko kandidati opravljajo izpit iz posameznega predmeta splošne mature, če je ta predmet pogoj za vpis v univerzitetni študijski program oz. če se upošteva pri izbiri kandidatov za vpis v tak program. Za izpite iz posameznega predmeta splošne mature je prijavljenih 471 kandidatov (lani 558), največ pri zgodovini, sociologiji, psihologiji, geografiji in matematiki.

Dr. Darko Zupanc,
v. d. direktorja Državnega izpitnega centra

nazaj