Vpogledi, ugovori, računske idr. napake pri SM 2012 - spomladanski rok

nazaj

datum: 14.08.2012

kategorija: Splošna matura

Kandidati, ki so v spomladanskem izpitnem roku opravljali izpite splošne mature, so bili 16. julija seznanjeni z rezultati.  

V predpisanem tridnevnem roku po razglasitvi rezultatov je 1379 kandidatov (lani 1.400) vložilo zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih. Po opravljenem vpogledu je 654 kandidatov (lani 683) vložilo ugovor pri enem ali pri več predmetih, od tega je 21 kandidatov ugovarjalo na izračun izpitne ocene. Skupno število vloženih ugovorov po izpitih je 965 (lani 1.012), kar predstavlja približno 2,4 odstotka vseh izpitov, izvedenih v spomladanskem roku.  

Državna komisija za splošno maturo (DK SM) je na seji v petek, 10. avgusta, obravnavala ugovore 514 kandidatov pri 697 izpitih. Na podlagi pregleda izpitne dokumentacije oz. mnenj izvedencev za posamezne predmete je sprejela odločitev, da se 122 kandidatom pri 131 izpitih ocena izboljša, od teh je 15 kandidatov po pozitivno rešenem ugovoru splošno maturo opravilo. DK SM bo 514 kandidatom poslala obvestila o rešitvi njihovih ugovorov v danes, 13. avgusta 2012. Kandidati lahko od dvanajste ure dalje rezultate ugovorov z geslom preverijo tudi na spletnem naslovu http://matura.ric.si.  

Za reševanje ugovorov na ocene pri splošni maturi je predpisan 60-dnevni rok, vendar se bomo na Državnem izpitnem centru in v DK SM potrudili, da bi tudi ostale kandidate, ki so vložili ugovore na ocene, čim prej seznanili z odločitvijo DK SM o rešitvi njihovih ugovorov. Državni izpitni center bo naslednje sporočilo za javnost posredoval po naslednji seji DK SM, predvidoma 22. avgusta 2012.  

Dr. Darko Zupanc,  
v. d. direktorja Državnega izpitnega centra

nazaj