Po rednem roku nacionalnega preverjanja znanja 2013

nazaj

datum: 06.06.2013

kategorija: Nacionalno preverjanje znanja

 

 

Zaključen je redni rok nacionalnega preverjanja znanja učencev 9. razreda osnovne šole.

V rednem roku se je nacionalnega preverjanja znanja iz slovenščine udeležilo 17.099 učencev in v povprečju so dosegli 51,77 odstotnih točk. Na narodno mešanih območjih v Prekmurju in Slovenski Istri se je preverjanja znanja iz italijanščine udeležilo 50 učencev, iz madžarščine pa 15 učencev. Povprečni dosežek pri italijanščini je bil 64,13 odstotnih točk in pri madžarščini 57,22 odstotnih točk. Pri matematiki je preizkus znanja pisalo 17.162 učencev, ki so povprečno dosegli 55,26 odstotnih točk. Pri tretjih predmetih je bilo število učencev po predmetih sledeče: pri angleščini 4.159 učencev, pri nemščini 237 učencev, pri geografiji 4.160 učencev, pri zgodovini 4.431 učencev, ter pri tehniki in tehnologiji 4.135 učencev. Povprečni dosežki učencev pri tretjih predmetih so: pri angleščini 64,39 odstotnih točk, pri nemščini 69,46 odstotnih točk, pri geografiji 64,14 odstotnih točk, pri zgodovini 47,95 odstotnih točk, ter pri tehniki in tehnologiji 58,33 odstotnih točk.

Nacionalno preverjanje znanja z nižjim izobraževalnim standardom je pri slovenščini pisalo 92 učencev in so dosegli 65,59 odstotnih točk, pri matematiki 89 učencev in so dosegli 51,98 odstotnih točk ter pri družboslovju 90 učencev in so dosegli 50,27 odstotnih točk.

Državni izpitni center je letos prvič pripravil dodatne informacije z grafičnimi prikazi. Za vsak predmet NPZ so prikazani dosežki posameznega učenca v primerjavi z ostalimi sovrstniki na šoli in v državi. Učenci 9. razreda in njihovi starši lahko do dodatne informacije za posameznega učenca od danes, 6. 6. 2013 do 30. 6. 2013 dostopajo s številko EMŠO in šifro učenca na spletni strani http://npz.ric.si, kjer so si lahko tudi ogledali ovrednotene preizkuse znanja, izpise dosežkov in moderirana navodila za vrednotenje v obliki pdf.

Učenci 6. razreda in njihovi starši letos še ne bodo mogli dostopati do teh informacij preko spleta. Šole bodo prejele datoteko, v kateri bodo posamezne datoteke za vsakega učenca. Učenci 6. razreda in njihovi starši se lahko obrnejo na razrednika ali ravnatelja šole, da pridobijo to individualno informacijo z grafičnim prikazom.

Dr. Darko Zupanc,
v. d. direktorja Državnega izpitnega centra

 

nazaj