Pred jesenskim izpitnim rokom PM 2013

nazaj

datum: 23.08.2013

kategorija: Poklicna matura

Jutri, 24. avgusta, je na slovenskih srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah prvi dan jesenskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. Kandidati bodo na ta dan opravljali pisni izpit iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine.

 

Poklicna matura

Pri poklicni maturi se je k jesenskemu roku prijavilo 3.965 kandidatov (lani 4.156) s 147 srednjih šol in organizacij za izobraževanje odraslih.

V skladu s koledarjem poklicne mature bodo kandidati izpit iz tretjega predmeta poklicne mature opravljali po naslednjem razporedu: iz matematike v ponedeljek, 26. avgusta, iz angleščine, iz nemščine in iz slovenščine kot drugega jezika oz. italijanščine kot tujega in drugega jezika v četrtek, 29. avgusta.

Pisni izpiti iz temeljnih strokovno-teoretičnih predmetov (t. i. drugi predmet poklicne mature) bodo potekali v soboto, 31. avgusta.

Kandidati morajo v okviru četrtega predmeta pripraviti seminarsko nalogo ali izdelek oz. storitev in opraviti zagovor v skladu z izobraževalnim programom, v katerem opravljajo poklicno maturo.

Od sobote, 24. avgusta do torka, 3. septembra, bodo na šolah potekali ustni izpiti.

Šole bodo kandidate seznanile z uspehom na jesenskem roku poklicne mature 9. septembra.
 

Dodatni maturitetni izpiti

Ob poklicni maturi lahko kandidati opravljajo izpit iz posameznega predmeta splošne mature, če je ta predmet pogoj za vpis v univerzitetni študijski program oz. če se upošteva pri izbiri kandidatov za vpis v tak program. Za izpite iz posameznega predmeta splošne mature je prijavljenih 387 kandidatov (lani 471), največ pri zgodovini, sociologiji, psihologiji, matematiki in kemiji.

Dr. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra

 

 

nazaj