Pred jesenskim izpitnim rokom SM 2013

nazaj

datum: 23.08.2013

kategorija: Splošna matura

Jutri, 24. avgusta, je na slovenskih srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah prvi dan jesenskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. Kandidati bodo na ta dan opravljali pisni izpit iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine.

Splošna matura

K splošni maturi se je prijavilo 2.847 kandidatov (lani 3.085); prijavljeni kandidati bodo v jesenskem roku opravljali izpite iz 34 različnih predmetov. 790 kandidatov splošno maturo opravlja prvič (lani 906), 858 kandidatov pa opravlja enega ali dva popravna izpita (lani 946). Drugi del izpitov opravlja 175 kandidatov, ki splošno maturo 2013 opravljajo v dveh delih. Letos v jesenskem roku 222 kandidatov izboljšuje oceno pri maturitetnem predmetu.

V skladu s koledarjem splošne mature letošnji jesenski rok poteka v šestih dneh. Pisni izpit iz matematike bo potekal v ponedeljek, 26. avgusta. Kandidati bodo pisali izpite iz tujih jezikov in izbirnih predmetov od torka, 27. do petka, 30. avgusta.

Od sobote, 24. avgusta do torka, 3. septembra, bodo na šolah potekali ustni izpiti.

Kandidati bodo z uspehom na jesenskem roku splošne mature seznanjeni 16. septembra na šolah.


Dodatni maturitetni izpiti

Ob poklicni maturi lahko kandidati opravljajo izpit iz posameznega predmeta splošne mature, če je ta predmet pogoj za vpis v univerzitetni študijski program oz. če se upošteva pri izbiri kandidatov za vpis v tak program. Za izpite iz posameznega predmeta splošne mature je prijavljenih 387 kandidatov (lani 471), največ pri zgodovini, sociologiji, psihologiji, matematiki in kemiji.

Dr. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra

 

 

 

nazaj