Izbor književnih del za maturo 2015

nazaj

datum: 15.05.2014

kategorija: Splošna matura

Državna predmetna komisija za slovenščino za splošno maturo je tako kot vsako leto v skladu s predpisi, ki urejajo področje dela državnih predmetnih komisij, pripravila izbor književnih del za splošno maturo 2015. Ker se zaradi cene knjig v zadnjem času v medijih precej piše in se pojavljajo neresnična namigovanja, je bila sprejeta odločitev, da se dopis Državne predmetne komisije za slovenščino za splošno maturo objavi.

Dopis Državne predmetne komisije za slovenščino za splošno maturo

 

nazaj