Vpogledi na spomladanskem izpitnem roku splošne mature 2014

nazaj

datum: 29.07.2014

kategorija: Splošna matura

Kandidati (9.152), ki so opravljali izpite v spomladanskem roku splošne mature, so lahko v treh dneh po objavi rezultatov, do vključno 17. julija 2014, vložili zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih. Zahtevo za vpogled je vložilo 1.400 kandidatov (lani 1.372), in sicer pri 3.148 izpitih (lani 2.869).

Kot je bilo pričakovano, je bilo vlog največ pri predmetih, kjer je bilo največje tudi število kandidatov, ki so opravljali izpite splošne mature.

 Vpogled predmeti 2014

Vpogledi na Državnem izpitnem centru potekajo do 30. julija. Kandidati lahko naslednji dan po opravljenem vpogledu vložijo ugovor na način izračuna izpitne ocene ali ugovor na oceno. Za reševanje ugovorov je predpisan 60-dnevni rok.

Državna komisija za splošno maturo (DK SM) bo na svojih sejah, ki bodo potekale predvidoma 8. in 21. avgusta obravnavala ugovore kandidatov spomladanskega izpitnega roka splošne mature. Kandidati bodo lahko naslednji dan po sejah DK SM na spletni stran http://matura.ric.si dostopali do informacije, kdaj je bil njihov ugovor obravnavan in ali je prišlo na podlagi podanega ugovora do spremembe ocene.

Državni izpitni center bo naslednje sporočilo za javnost o ugovorih letošnjega spomladanskega izpitnega roka splošne mature posredoval po drugi seji DK SM, predvidoma 22. avgusta 2014.

Dr. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra

nazaj