Pred spomladanskim izpitnim rokom PM 2015

nazaj

datum: 29.05.2015

kategorija: Poklicna matura

 

 

Jutri, 30. maja 2015, se bo na slovenskih srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah pričel osrednji del letošnje mature – spomladanski izpitni rok splošne in poklicne mature. Kandidati bodo na ta dan opravljali pisni izpit iz angleščine.

Poklicna matura
Pri poklicni maturi je na spomladanski izpitni rok prijavljenih 11.093 kandidatov (lani 11.156) s 152 srednjih šol in drugih izobraževalnih organizacij.

Pisni izpiti iz prvega predmeta, torej iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine bo potekal v ponedeljek, 1. junija. Pisni izpit iz tretjega predmeta poklicne mature bodo kandidati opravljali v skladu s prijavo po naslednjem razporedu: iz angleščine v soboto, 30. maja, iz matematike v soboto, 6. junija, iz nemščine v ponedeljek, 8. junija, ter iz slovenščine kot drugega jezika oz. italijanščine kot tujega in drugega jezika v soboto, 13. junija.

Kandidati bodo opravljali drugi predmet poklicne mature – pisni izpit iz temeljnih strokovno-teoretičnih predmetov v sredo, 10. junija.

V okviru četrtega predmeta morajo kandidati opraviti izdelek oziroma storitev in zagovor ali izpitni nastop v skladu z izobraževalnim programom, v katerem opravljajo poklicno maturo. Izpiti iz četrtega predmeta ter ustni izpiti bodo na šolah potekali v skladu s koledarjem poklicne mature od 15. do 22. junija.

Šole bodo kandidate z uspehom na letošnji poklicni maturi seznanile v ponedeljek, 6. julija.

Dodatni maturitetni izpiti
Kandidat, ki opravi poklicno maturo, lahko študij nadaljuje na višjih in visokih strokovnih šolah. Če pa želi z opravljeno poklicno maturo nadaljevati študij na univerzi, torej na fakulteti, ki mu je to možnost omogočila v razpisnih pogojih, mora opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Za dodatni maturitetni izpit je prijavljenih 1.585 (lani 1.612) kandidatov, največ jih bo opravljalo maturitetni izpit iz angleščine, psihologije in sociologije.


Dr. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra

 

nazaj