Pred esejem splošna matura 2016

nazaj

datum: 03.05.2016

kategorija: Splošna matura

V sredo, 4. maja 2016, bodo dijaki v slovenskih gimnazijah v skladu z maturitetnim koledarjem pisali prvo izpitno polo – esej iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika. K prvemu delu izpita se je prijavilo 7.483 kandidatov. Letos tematski sklop »Vse srečne družine so si podobne, vsaka nesrečna družina pa je nesrečna po svoje« (L. N. Tolstoj) za maturitetni esej pri slovenščini obsega besedili Ferija Lainščka, Ločil bom peno od valov in Leva Nikolajeviča Tolstoja, Ana Karenina.

Drugi del pisnega izpita iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika bodo dijaki pisali 30. maja. Pisni izpiti iz tujih jezikov bodo potekali 28. maja, 6., 8., 11. in 13. junija. 4. junija bo potekal pisni izpit iz matematike ter med 31. majem in 10. junijem pisni izpiti iz izbirnih predmetov. Ustni maturitetni izpiti bodo potekali na šolah med 15. in 22. junijem.

Z uspehom na letošnjem spomladanskem roku splošne mature bodo kandidati seznanjeni v ponedeljek, 11. julija. Državni izpitni center bo istega dne ob razglasitvi rezultatov na gimnazijah maturantom, od sedme ure zjutraj, omogočil tudi dostop do svojih ocen preko spleta.

Splošna matura letos poteka na 84 šolah, prvič jo bodo opravljali 7.003 kandidati, lansko leto je potekala na 86 šolah in jo je prvič opravljalo 7.278 kandidatov. Na spomladanskem roku je splošno maturo v minulih letih uspešno opravilo od 84 do 87 % prijavljenih kandidatov, letno pa od 86 do 89 %.

Izpit iz posameznega predmeta splošne mature bo opravljalo tudi 1.605 kandidatov (lani 1.585), ki so se prijavili k poklicni maturi oz. so jo že opravili.

Dr. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra

nazaj