Pred spomladanskim izpitnim rokom SM in PM 2016

nazaj

datum: 26.05.2016

kategorija: Splošna matura

V soboto, 28. maja 2016, se bo na slovenskih srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah pričel osrednji del letošnje mature – spomladanski izpitni rok splošne in poklicne mature. Kandidati bodo na ta dan opravljali pisni izpit iz angleščine.

Splošna matura
Letos so se k spomladanskemu izpitnemu roku splošne mature prvič prijavili 7.003 kandidati (lani 7.278) s 84 šol, ki bodo maturo opravljali iz 34 različnih predmetov.

Prvo izpitno polo, esej iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika, so kandidati pisali že 4. maja. Ocenjevanje eseja že poteka. Drugi del pisnega izpita iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) bodo opravljali v ponedeljek, 30. maja.

Pisni izpit iz matematike bo potekal v soboto, 4. junija, pisni izpiti iz drugih predmetov izbirnega dela splošne mature pa bodo potekali od 31. maja do 13. junija.

Ustni izpiti bodo na vseh šolah v skladu z maturitetnim koledarjem izvedeni od 15. do 22. junija. V času med pisnimi in ustnimi izpiti bodo dijaki nižjih letnikov gimnazij imeli pouk oziroma različne dejavnosti in izbirne vsebine.

Z uspehom na letošnji splošni maturi bodo kandidati seznanjeni na šolah v ponedeljek, 11. julija. Na isti dan si bodo od 7. ure dalje lahko kandidati pogledali svoje rezultate pri posameznih predmetih s pomočjo šifre tudi na spletu.

Poklicna matura

Pri poklicni maturi je na spomladanski izpitni rok prijavljenih 10.758 kandidatov (lani 11.093) s 148 srednjih šol in drugih izobraževalnih organizacij.

Pisni izpiti iz prvega predmeta, torej iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine bo potekal v ponedeljek, 30. maja. Pisni izpit iz tretjega predmeta poklicne mature bodo kandidati opravljali v skladu s prijavo po naslednjem razporedu: iz angleščine v soboto, 28. maja, iz matematike v soboto, 4. junija, iz nemščine v ponedeljek, 6. junija, ter iz slovenščine kot drugega jezika oz. italijanščine kot tujega in drugega jezika v soboto, 11. junija.

Kandidati bodo opravljali drugi predmet poklicne mature – pisni izpit iz temeljnih strokovno-teoretičnih predmetov v sredo, 8. junija.

V okviru četrtega predmeta morajo kandidati opraviti izdelek oziroma storitev in zagovor ali izpitni nastop v skladu z izobraževalnim programom, v katerem opravljajo poklicno maturo. Izpiti iz četrtega predmeta ter ustni izpiti bodo na šolah potekali v skladu s koledarjem poklicne mature od 15. do 22. junija.

Šole bodo kandidate z uspehom na letošnji poklicni maturi seznanile v ponedeljek, 4. julija.

Dodatni maturitetni izpiti

Kandidat, ki opravi poklicno maturo, lahko študij nadaljuje na višjih in visokih strokovnih šolah. Če pa želi z opravljeno poklicno maturo nadaljevati študij na univerzi, torej na fakulteti, ki mu je to možnost omogočila v razpisnih pogojih, mora opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Za dodatni maturitetni izpit je prijavljenih 1.610 (lani 1.585) kandidatov, največ jih bo opravljalo maturitetni izpit iz angleščine, kemije, matematike in zgodovine.

Podrobnejša maturitetna koledarja, nekateri statistični podatki preteklih let in druge informacije o splošni in poklicni maturi  so objavljene na naši spletni strani www.ric.si.

 

Dr. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra

 

 

nazaj