Pred esejem splošna matura 2017

nazaj

datum: 03.05.2017

kategorija: Splošna matura

V četrtek, 4. maja 2017, bodo dijaki v slovenskih gimnazijah v skladu z maturitetnim koledarjem pisali prvo izpitno polo – esej iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika. K prvemu delu izpita se je prijavilo 6.924 kandidatov. Letos tematski sklop »Človek v kolesju sistema« za maturitetni esej pri slovenščini obsega besedili Vladimirja Bartola, AIamut in Aldousa Huxleya, Krasni novi svet.

Drugi del pisnega izpita iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika bodo dijaki pisali 29. maja. Pisni izpiti iz tujih jezikov bodo potekali 27. maja, 5., 7., 10. in 12. junija. 3. junija bo potekal pisni izpit iz matematike ter med 30. majem in 12. junijem pisni izpiti iz izbirnih predmetov. Ustni maturitetni izpiti bodo potekali na šolah med 15. in 22. junijem.

Z uspehom na letošnjem spomladanskem roku splošne mature bodo kandidati seznanjeni v ponedeljek, 10. julija. Državni izpitni center bo istega dne ob razglasitvi rezultatov na gimnazijah maturantom, od sedme ure zjutraj, omogočil tudi dostop do svojih ocen preko spleta.

Splošna matura letos poteka na 84 šolah, prvič jo bosta opravljala 6.502 kandidata. Lansko leto je splošna matura potekala na istem številu šol in so jo prvič opravljali 7.003 kandidati. Na spomladanskem roku je splošno maturo v minulih letih uspešno opravilo od 84 do 87 % prijavljenih kandidatov, letno pa od 86 do 89 %.

Izpit iz posameznega predmeta splošne mature bo opravljalo tudi 1.722 kandidatov (lani 1.605), ki so se prijavili k poklicni maturi oz. so jo že opravili.

Dr. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra

 

nazaj