Izdaja certifikatov z evropsko ravnjo znanja tujih jezikov (SEJO)

nazaj

datum: 28.09.2017

kategorija: RIC

 

 

V letošnjem letu Ric začenja z izdajo novih certifikatov z evropsko ravnjo znanja tujih jezikov. Kandidati, ki so na izpitu iz tujega jezika na splošni in poklicni maturi ter na izpitu za odrasle dosegli potrebno število točk, prejmejo dodatno listino, ki jo lahko uporabijo tudi za uradne namene.

V teh dneh bodo certifikat na domači naslov prejeli kandidati, ki so opravljali izpit iz angleščine od leta 2014 dalje in dosegli potrebno število točk za pridobitev certifikata. Za ostale jezike, ki so bili umeščeni v Skupni evropski jezikovni okvir (SEJO), certifikate podeljujemo od junija 2017 dalje.

Poročila o umeščanju izpitov so objavljena na spletni strani http://www.ric.si/ostalo/umestitve_izpitov_iz_tujih_jezikov_v_sejo/.

V skladu s Pravilnikom o izdajanju certifikatov z evropsko ravnjo znanja tujega jezika (Ur. list RS št. 73/16) objavljamo Metodologijo certificiranja in število odstotnih točk.

 

Državni izpitni center

 

nazaj