Povabilo k evidentiranju kandidatov za predsednika in člane DPK PM - drugi predmeti PM

nazaj

datum: 19.04.2019

kategorija: Poklicna matura

Povabilo k evidentiranju kandidatov za predsednika in člane državnih predmetnih komisij za poklicno maturo za: elektrotehniko, gastronomijo, kozmetiko, mehatroniko in računalništvo

nazaj