Vpogledi, ugovori, računske idr. napake pri splošni maturi 2019 - spomladanski rok

nazaj

datum: 21.08.2019

kategorija: Splošna matura

 

Kandidati, ki so v spomladanskem izpitnem roku opravljali izpite splošne mature, so bili 11. julija seznanjeni z rezultati.

V predpisanem tridnevnem roku po razglasitvi rezultatov je 1.117 kandidatov vložilo zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih. Po opravljenem vpogledu je 679 kandidatov vložilo ugovor pri enem ali pri več predmetih (od skupno 8.113 kandidatov), od tega je 15 kandidatov ugovarjalo tudi na izračun izpitne ocene. Od skupno 32.224 opravljenih izpitov je število vseh vloženih ugovorov po izpitih 985, kar predstavlja 3,1 odstotka vseh izpitov, izvedenih v spomladanskem izpitnem roku.

Državna komisija za splošno maturo (DK SM) je na sejah obravnavala vse ugovore kandidatov. Na podlagi pregleda dokumentacije pri ugovorih na način izračuna izpitne ocene in izvedenskih mnenj pri ugovoru na oceno je komisija sprejela odločitev, da se 252 kandidatom pri 274 izpitih ocena izboljša, od teh je 8 kandidatov po pozitivno rešenem ugovoru splošno maturo opravilo. Ostali kandidati v postopku ugovora na oceno ali na izračun ocene niso bili uspešni. Kandidate smo o rezultatih ugovorov že obvestili. Kandidati lahko rezultate ugovorov z geslom preverijo tudi na spletnem naslovu http://matura.ric.si/.

Tako kakor v prejšnjih letih so bili tudi tokrat vsi ugovori rešeni dovolj zgodaj, še pred začetkom jesenskega izpitnega roka splošne mature.

Dr. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra

 

nazaj