Povabilo k evidentiranju kandidatov za predsednika in člane DPK PM - drugi predmeti PM