Izvedba letošnjega spomladanskega izpitnega roka SM in PM ter NPZ za 6. in 9. razred

nazaj

datum: 19.03.2020

kategorija: RIC

Spoštovani,

na Državnem izpitnem centru dnevno spremljamo stanje in ukrepe za preprečitev širjenja korona virusa. Ocenjujemo, da trenutno ni potrebe, da bi morale državne komisije pristojne za izvedbo zunanjih preverjanj in ocenjevanj znanja spremeniti zadnji dan za prijave ter datume pisnih in ustnih izpitov v spomladanskem izpitnem roku splošne in poklicne mature ter nacionalnega preverjanja znanja za učence 6. in 9. razreda osnovne šole.

Organizacija zbiranja prijav kandidatov k splošni in poklicni maturi ter k posameznim izpitom mature teče po ustaljenih poteh oddaje prijav, ki so veljale tekom šolskega leta, in še vedno veljajo. Zaradi omejitev širjenja korona virusa se priporoča, da kandidati pošiljajo in šole sprejemajo prijave na šolo predvsem po elektronski pošti. Datum prijave za splošno in poklicno maturo ter za posamezne izpite mature, 31. 3. 2020 ostaja NESPREMENJEN.

Zavedamo se, da se v teh razmerah pri maturi pojavlja veliko vprašanj o zaključevanju aktivnosti pri praktičnih delih maturitetnih izpitov, kjer datume za izvedbo postavljajo šolske maturitetne komisije in državni komisiji. Ker so pri praktičnih delih izpitov prakse na šolah različne, Ric ne more objaviti splošnih navodil, ki bi veljala za vse šole in kandidate. Šole bodo z učitelji predmetov svojim kandidatom (tudi zunanjim) sporočale navodila na vsaki šoli posebej. Pomembno je, da se tudi vsi kandidati sami seznanjajo z obvestili šol oz. stopijo v stik s šolo, kjer bodo opravljali izpite.

Do nadaljnjega vsi roki za izvedbo NPZ v 6. in 9. razredu osnovne šole ostajajo nespremenjeni, če pa bi v mesecu aprilu prišlo do sprememb, bodo tako učenci kot njihovi starši o tem seznanjeni tudi preko matične šole.

Lep pozdrav,

dr. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra

 

nazaj