Pred spomladanskim izpitnim rokom splošne in poklicne mature 2020

nazaj

datum: 28.05.2020

kategorija: Splošna matura

V soboto, 30. maja 2020, se bo na slovenskih srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah pričel osrednji del letošnje mature – spomladanski izpitni rok splošne in poklicne mature. Kandidati bodo na ta dan opravljali pisni izpit iz angleščine. 

Splošna matura
Letos se je k spomladanskemu izpitnemu roku splošne mature prvič prijavilo 6.078 kandidatov (lani 6.343) s 84 šol, ki bodo maturo opravljali iz 35 različnih predmetov.

Pisni izpit iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika bo potekal v ponedeljek, 1. junija in pisni izpit iz matematike v soboto, 6. junija. Pisni izpiti iz drugih predmetov izbirnega dela splošne mature pa bodo potekali od 2. do 17. junija.

Ustni izpiti bodo na vseh šolah v skladu z maturitetnim koledarjem izvedeni od 15. do 23. junija.

Z uspehom na letošnji splošni maturi bodo kandidati seznanjeni na šolah v ponedeljek, 13. julija. Na isti dan si bodo od 7. ure dalje lahko kandidati pogledali svoje rezultate pri posameznih predmetih s pomočjo šifre tudi na spletu.

Letos prvič bodo kandidati splošne mature na dan objave rezultatov splošne mature lahko e-vpogledovali na daljavo v svoje rezultate in izpitno dokumentacijo. E-vpogledi bodo trajali tri dni, od 13. – 15. 7. 2020. Rok za eventualni obrazložen ugovor bo za vse kandidate 16. 7. 2020.


Poklicna matura
Pri poklicni maturi je na spomladanski izpitni rok prvič prijavljenih 9.489 kandidatov (lani 9.698) s 145 srednjih šol in drugih izobraževalnih organizacij.

Pisni izpiti iz prvega predmeta, torej iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine bo potekal v ponedeljek, 1. junija. Pisni izpit iz tretjega predmeta poklicne mature bodo kandidati opravljali v skladu s prijavo po naslednjem razporedu: iz angleščine v soboto, 30. maja, iz matematike v soboto, 6. junija, iz nemščine v torek, 9. junija, ter iz slovenščine kot drugega jezika oz. italijanščine kot tujega in drugega jezika v ponedeljek, 15. junija.

Kandidati bodo opravljali drugi predmet poklicne mature – pisni izpit iz temeljnih strokovno-teoretičnih predmetov v četrtek, 11. junija.

V okviru četrtega predmeta kandidati v skladu z izobraževalnim programom v katerem opravljajo poklicno maturo, izbirajo med izdelkom oziroma storitvijo in zagovorom ali izpitnim nastopom in zagovorom. Izpiti iz četrtega predmeta ter ustni izpiti bodo na šolah potekali v skladu s koledarjem poklicne mature od 15. do 23. junija.

Šole bodo kandidate z uspehom na letošnji poklicni maturi seznanile v torek, 7. julija.

Vpogledi in ugovori pri poklicni maturi bodo na šolah potekali enako kot od sedaj.


Dodatni maturitetni izpiti

Kandidat, ki opravi poklicno maturo, lahko študij nadaljuje na višjih in visokih strokovnih šolah. Če pa želi z opravljeno poklicno maturo nadaljevati študij na univerzi, torej na fakulteti, ki mu je to možnost omogočila v razpisnih pogojih, mora opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Za dodatni maturitetni izpit je prijavljenih 1.989 kandidatov (lani 1.860), največ jih bo opravljalo maturitetni izpit iz angleščine, matematike, kemije in psihologije.

Podrobnejša maturitetna koledarja, nekateri statistični podatki preteklih let in druge informacije o splošni in poklicni maturi so objavljene na naši spletni strani www.ric.si.

 

Dr. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra

 

nazaj