Objava letošnje izpitne pole splošne mature za matematiko na družbenih omrežjih

nazaj

datum: 11.06.2020

kategorija: Splošna matura

 

Spoštovani,

s strani dijakov smo bili 9. 6. 2020 obveščeni o morebitni objavi letošnje izpitne pole za matematiko na družbenih omrežjih.

Po pridobitvi »pdf« dokumenta je bilo na Ricu ugotovljeno, da gre za izpitno gradivo letošnje splošne mature – izpitno polo iz matematike na osnovni ravni. 

Ugotovljeno je, da gre za gradivo, ki je bilo šolam in zunanjim ocenjevalcem za matematiko, v skladu z maturitetnimi postopki, dostopno 8. 6. 2020 po 12 uri, se pravi dva dni po pisanju izpita matematike, ki je potekal 6. 6. 2020. Po vsakem pisanju izpitov splošne mature je v skladu z maturitetnimi postopki, dan ali dva dni po pisanju gradivo pri posameznem predmetu, dostopno šolam za delo učiteljem (eRic za šole) in aktivnim zunanjim ocenjevalcem za pripravo na ocenjevanje (eRic za ocenjevalce). Iz »pdf« dokumenta je jasno razvidno, da ne gre za izpitno polo dijakov oz. izpitno polo pred pisanjem izpita matematike. Na podlagi navedenega na Ricu ugotavljamo, da ni prišlo do kršenja izpitne tajnosti pri matematiki na spomladanske izpitnem roku splošne mature. S to javno objavo izpitne pole za matematiko je prišlo do kršenja poslovne tajnosti.

Ric bo na osnovi ugotovljenih dejstev zadevo predal v obravnavo prekrškovnemu organu.

Šole bomo pozvali, da lahko izvedejo notranji nadzor v delu rokovanja z maturitetnim gradivom, v primeru, da so odprle datoteko z gradivom za matematiko na eRicu za šole, od 8. 6. 2020 od 12. ure in do 9. 6. 2020 do 7. ure. Obvestilo o domnevi, da je do kršitve poslovne tajnosti prišlo pri komu od njih, bo posredovano tudi vsem aktivnim zunanjim ocenjevalcem za matematiko.

Državni izpitni center

 

nazaj