Ugovori po spomladanskem izpitnem roku splošne mature 2020

nazaj

datum: 18.08.2020

kategorija: Splošna matura

Kandidati, ki so v spomladanskem izpitnem roku opravljali izpite splošne mature, so bili 13. julija seznanjeni z rezultati.

Po opravljenem e-vpogledu so 904 kandidati vložili ugovor pri enem ali pri več predmetih (od skupno 8.191 kandidatov), od tega je 13 kandidatov ugovarjalo tudi na izračun izpitne ocene. Od skupno 32.389 opravljenih izpitov je število vseh vloženih ugovorov po izpitih 1.206, kar predstavlja 3,72 odstotka (lani 3,06 odstotka) vseh izpitov, izvedenih v spomladanskem izpitnem roku. Letošnje povečanje števila ugovorov lahko pripišemo novemu elektronskemu vpogledu v izpitno gradivo.

Državna komisija za splošno maturo (DK SM) je na sejah obravnavala ugovore kandidatov. Na podlagi pregleda dokumentacije pri ugovorih na način izračuna izpitne ocene in izvedenskih mnenj pri ugovoru na oceno je komisija sprejela odločitev, da se 252 kandidatom pri 271 izpitih ocena izboljša, od teh je 12 kandidatov po pozitivno rešenem ugovoru splošno maturo opravilo. V letošnjem letu, ko so kandidati imeli e-vpogled v izpitno dokumentacijo, je ugovarjalo 33 % več kandidatov pri 22 % več izpitih, kot preteklo leto ( lani je 679 kandidatov ugovarjalo na ocene pri 985 izpitih). Ocena se je spremenila enakemu številu kandidatov (252) pri manj izpitih kot v preteklem letu (274).    

Ostali kandidati v postopku ugovora na oceno ali na izračun ocene niso bili uspešni. Kandidate smo o rezultatih ugovorov že obvestili. Kandidati lahko rezultate ugovorov z geslom preverijo tudi na spletnem naslovu http://matura.ric.si/.

Tako kakor v prejšnjih letih so bili tudi tokrat ugovori rešeni dovolj zgodaj, še pred začetkom jesenskega izpitnega roka splošne mature.

Dr. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra

nazaj