Preverjanje in potrjevanje NPK

nazaj

datum: 15.02.2021

kategorija: Nacionalne poklicne kvalifikacije

Pri postopkih preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) je potrebno upoštevati predpise vlade in navodila NIJZ, glede na epidemiološko situacijo v Republiki Sloveniji.

V pomoč izvajalcem, je Državni izpitni center uskladil »Higienska priporočila za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 pri izvedbi postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK)« z NIJZ.

S 15.2.2021 je možno izvajati postopke preverjanja in potrjevanja NPK ob upoštevanju vseh predpisov vlade, navodil NIJZ in Higienskih priporočil za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 pri izvedbi postopkov preverjanja in potrjevanja NPK.

Higienska priporočila za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 pri izvedbi postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK)

Higienska priporočila za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 pri izvedbi postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK)

Priloga: Izjave udeležencev v postopu preverjanja in potrjevanja NPK

Državni izpitni center

 

nazaj