Ugovori po spomladanskem izpitnem roku splošne mature 2021

nazaj

datum: 18.08.2021

kategorija: Splošna matura

 

Kandidati, ki so v spomladanskem izpitnem roku opravljali izpite splošne mature, so bili 12. julija seznanjeni z rezultati.

Kandidati splošne mature so na dan objave rezultatov lahko vpogled v svoje rezultate in v izpitno dokumentacijo opravili elektronsko, na daljavo (e-vpogledi). E-vpogledi so trajali tri dni, od 12. do 14. 7. 2021. V tem obdobju so kandidati v izpitno dokumentacijo lahko vpogledali večkrat. E-vpogled v izpitno dokumentacijo so lahko opravili vsi kandidati (8.335), ki so opravljali spomladanski izpitni rok splošne mature, in sicer je bilo poskeniranih in za e-vpogled pripravljenih 72.974 izpitnih pol.

Na Državnem izpitnem centru smo izdelali aplikacijo, ki je letos prvič maturantom omogočala tudi e-ugovor na oceno in izračun ocene. Sodobna digitalna rešitev, prijazna do maturantov in izvedencev pri reševanju ugovorov je delovala brez težav.

Zadnji rok za vložitev obrazloženega e-ugovora je bil za vse kandidate 15. 7. 2021.

Po opravljenem e-vpogledu je 831 kandidatov (lani 904) vložilo e-ugovor pri enem ali pri več predmetih, od tega je 38 kandidatov ugovarjalo tudi na izračun izpitne ocene. Od skupno 32.651 opravljenih izpitov je število vseh vloženih e-ugovorov po izpitih 1.199 (lani 1.206), kar predstavlja 3,67 odstotka (lani 3,72 odstotka) vseh izpitov, izvedenih v spomladanskem izpitnem roku.

Državna komisija za splošno maturo (DK SM) je na sejah obravnavala ugovore kandidatov. Na podlagi pregleda dokumentacije pri ugovorih na način izračuna izpitne ocene in izvedenskih mnenj pri ugovoru na oceno je komisija sprejela odločitev, da se 257 kandidatom (lani 252) pri 281 izpitih (lani 274) ocena izboljša, od teh so 4 kandidati (lani 12) po pozitivno rešenem ugovoru splošno maturo opravili. Letos je ugovarjalo 8 % manj kandidatov kot preteklo leto.

Ostali kandidati v postopku ugovora na oceno ali na izračun ocene niso bili uspešni. Kandidati lahko rezultate ugovorov z geslom preverijo tudi na spletnem naslovu http://matura.ric.si/. Kandidate smo o rezultatih ugovorov že obvestili po elektronski pošti.

Tako kakor v prejšnjih letih so bili tudi tokrat ugovori rešeni dovolj zgodaj, še pred začetkom jesenskega izpitnega roka splošne mature.

Dr. Darko Zupanc, 
direktor Državnega izpitnega centra

 

nazaj