Pričetek splošne mature 2022

nazaj

datum: 03.05.2022

kategorija: Splošna matura

Jutri, 4. maja 2022, bodo kandidati v  gimnazijah v skladu z maturitetnim koledarjem pisali prvo izpitno polo – esej iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika. K prvemu delu izpita se je prijavilo 6.337 kandidatov. Letošnji tematski sklop »V svetu blišča in bede« za maturitetni esej pri slovenščini obsega besedili Andreja Hienga Čudežni Feliks in F. Scotta Fitzgeralda Veliki Gatsby.

Pisni izpiti iz splošne mature se bodo nadaljevali v soboto, 28. maja, s pisanjem angleščine. Drugi del pisnega izpita iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika bodo dijaki pisali 30. maja, pisni izpiti iz tujih jezikov pa bodo potekali še 7., 9., 13. in 14. junija. 4. junija bo potekal pisni izpit iz matematike ter med 31. majem in 15. junijem pisni izpiti iz izbirnih predmetov. Ustni maturitetni izpiti bodo potekali na šolah med 13. in 22. junijem.

Z uspehom na letošnjem spomladanskem izpitnem roku splošne mature bodo kandidati seznanjeni v ponedeljek, 11. julija. Državni izpitni center bo istega dne ob razglasitvi rezultatov, od sedme ure zjutraj, maturantom omogočil tudi dostop do svojih ocen preko spleta.

Splošna matura letos poteka na 83 šolah, prvič jo bo opravljalo 6.105 kandidatov. Lansko leto je splošna matura potekala na 83 šolah in jo je prvič opravljalo 6.250 kandidatov. Na spomladanskem roku je splošno maturo v minulih letih uspešno opravilo med 84 in 87 % prijavljenih kandidatov, letno pa med 86 in 89 %.

Izpit iz posameznega predmeta splošne mature bo opravljalo tudi 1.809 kandidatov (lani 2.124), ki so se prijavili k poklicni maturi oz. so jo že opravili.

 

Dr. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra

 

PRIPIS: Koledar za splošno maturo 2021/2022 je objavljen na spletni strani Državnega izpitnega centra: http://www.ric.si

nazaj