Vabilo k sodelovanju v komisiji za izvedbo in vrednotenje preizkusov znanja jezika narodne skupnosti