Zbiranje prijav za preverjanje znanja jezika narodne skupnosti v oktobru 2023

nazaj

datum: 28.08.2023

kategorija: Jezik narodne skupnosti

Državni izpitni center razpisuje redni oktobrski izpitni rok za preverjanje znanja jezika narodne skupnosti. Preverjanje je namenjeno strokovnim in administrativno-tehničnim delavcem v vrtcih in šolah z italijanskim učnim jezikom oziroma v dvojezičnih šolah in vrtcih.

Rok za oddajo prijave je 15. 9. 2023.

Kandidati si prijavnico lahko natisnejo z naše spletne strani (https://www.ric.si/drugi-preizkusi/jezik-narodne-skupnosti/), kjer dobijo tudi druge informacije o preverjanju znanja. Prvo opravljanje preizkusa znanja je za kandidate, ki izpolnjujejo kriterije, brezplačno.

Izpolnjeno prijavnico lahko oddate osebno ali jo pošljete po pošti na naslov Kajuhova 32 U, Ljubljana ali po e-pošti na naslov suzana.bitenc@ric.si .

Preverjanja se bodo izvajala po naslednjem razporedu:
10. 10. – italijanščina
13. 10. – madžarščina

Rezultati bodo znani v petek, 20. 10. 2023.

Po uspešno opravljenem izpitu kandidati prejmejo certifikat z evropsko ravnjo znanja jezika.

 

 

nazaj