Povabilo k evidentiranju kandidatov za predsednike in člane državnih predmetnih komisij za poklicno maturo za NARAVOVARSTVO - ponovni poziv