Povabilo k evidentiranju kandidatov za predsednike in člane DPK PM - za pet novih državnih predmetnih komisij za drugi predmet poklicne mature