Vpogledi in ugovori po jesenskem roku SM 2004 - 2. seja

nazaj

datum: 18.10.2004

kategorija: Splošna matura

Državna komisija za splošno maturo (DK SM) je na svoji seji v petek, 15. oktobra 2004, obravnavala ugovore 188 kandidatov, ki so ugovarjali ocenam pri 251 izpitih. Kandidati so ugovarjali ali na način izračuna izpitne ocene, ali na oceno, ali pa na oboje. Na podlagi pregleda dokumentacije ugovorov na način izračuna izpitne ocene in na podlagi izvedenskih mnenj pri ugovorih na oceno se je 69 kandidatom pri 83 izpitih ocena izboljšala, od teh je 33 kandidatov po uspešno rešenem ugovoru splošno maturo opravilo. Ostali kandidati v postopku ugovora na oceno niso bili uspešni. Državna komisija za splošno maturo bo 188 kandidatom poslala obvestila o rešitvi njihovega ugovora danes, 18. oktobra 2004, sklepe pa bodo prejeli naknadno.

V navedenih številkah niso všteti kandidati, ki niso vložili ugovora, vendar se jim je pri ponovnem izračunu izpitne ocene iz angleščine, v skladu s sklepi seje DK SM, ki je potekala 7. oktobra 2004, ocena spremenila. Nekateri kandidati so bili obravnavani na obeh sejah, ker so vložili ugovor na oceno, za katerega je bilo pri obravnavi na zadnji seji DK SM potrebno pridobiti še mnenje izvedenca za angleščino.

Po obeh jesenskih sejah DK SM je uspeh pri maturi izboljšalo 66 kandidatov, od tega je 34 kandidatov maturo izdelalo. Za 43 kandidatov izboljšanje ocene iz enega predmeta ni pomenilo spremembe splošnega uspeha, ker so vsaj pri enem od drugih predmetov še vedno negativni.mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj