Vpogledi in ugovori po jesenskem roku SM 2004 - 1. seja

nazaj

datum: 08.10.2004

kategorija: Splošna matura

Kandidati, ki so opravljali jesenski rok splošne mature, so lahko v treh dneh po objavi rezultatov vložili zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri posameznem predmetu ali pri več predmetih. Zahtevo za vpogled je vložilo 315 kandidatov, in sicer pri 615 izpitih. Po opravljenem vpogledu je 184 kandidatov vložilo ugovor na oceno pri enem ali pri več predmetih in 15 kandidatov ugovor na izračun izpitne ocene.

Državna komisija za splošno maturo (DK SM) je na seji v četrtek, 7. oktobra 2004, obravnavala ugovore kandidatov, ki so pri predmetu angleščina ugovarjali na način izračuna izpitne ocene. Na podlagi pregleda dokumentacije na Državnem izpitnem centru je bila v postopku reševanja ugovorov na način izračuna izpitne ocene, ki se izvaja v skladu z določili 50. člena Zakona o maturi, ugotovljena napaka pri načinu izračuna ocen iz predmeta angleščina pri jesenskem izpitnem roku. Dodatno preverjanje je pokazalo, da je zaradi napačno vnesene pravilne rešitve pri enem vprašanju tipa »True/False« prišlo do napačnega izračuna števila točk, doseženega pri izpitni poli 2.

V skladu z določili 3. odstavka 47. b člena Pravilnika o maturi je na predlog Državnega izpitnega centra Državna komisija za splošno maturo dodelila kandidatom nove ocene iz predmeta angleščina. 37 kandidatom se je zaradi nove ocene pri angleščini spremenil uspeh, od tega je 8 kandidatov po novem maturo izdelalo. Za 23 kandidatov pa boljša ocena iz angleščine ni pomenila spremembe splošnega uspeha, ker so vsaj pri enem od drugih predmetov še vedno negativni.

O spremembi njihovega uspeha na splošni maturi smo takoj po seji DK SM obvestili kandidate, njihove šole, višješolsko in visokošolsko prijavno-informacijsko službo, ki bo izvedla postopek razvrstitve za nadaljnji študij v skladu z novo doseženim uspehom.

Državni izpitni center bo naslednje sporočilo za javnost podal po naslednji seji DK SM, predvidoma 18. oktobra 2004.mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj