Po jesenskem roku SM 2004

nazaj

datum: 20.09.2004

kategorija: Splošna matura

Splošna matura
K letošnjemu jesenskemu roku splošne mature se je prijavilo skupno 2.218 kandidatov (lani 2.124), izpitov pa se je udeležilo 1.655 kandidatov (lani 1.658), ki so maturo opravljali iz 29 predmetov.

Od 600 kandidatov, ki so splošno maturo opravljali prvič, jih je 310 oz. 51,67 odstotkov uspešno zaključilo vse izpite, neuspešnih pa je bilo 290 kandidatov. Lani je od 575 kandidatov v jesenskem roku uspešno opravilo splošno maturo 208 kandidatov oz. 36,17 odstotkov.
Eno ali dve negativni oceni je popravilo 423 kandidatov od 776 oz. 54,51 odstotkov, lani 433 kandidatov od 799 oz. 54,19 odstotkov.
Splošno maturo je ponovno v celoti uspešno opravilo 19 kandidatov (lani 17), 43 pa je bilo takšnih, ki so splošno maturo uspešno opravili v dveh delih (lani 34).
Skupno je bilo v jesenskem roku uspešnih 795 kandidatov oz. 48,04 odstotkov, lani 692 oz. 41,74 odstotkov. Izmed 417 kandidatov, ki so se prijavili k izboljševanju ocene (lani 515), jih je 157 oz. 37,65 odstotkov izboljšalo uspeh (lani 186 oz. 36,12 odstotkov).

Letošnjo splošno maturo je v spomladanskem in jesenskem roku uspešno opravilo 9.040 kandidatov (splošno maturo je opravljalo 10.218 kandidatov) oziroma 88,47 odstotkov, medtem ko je bilo lani uspešnih 8.442 oz. 87,80 odstotkov kandidatov izmed 9.615, ki so opravljali splošno maturo.

Kandidati, ki so splošno maturo opravljali v jesenskem roku, imajo možnost vložiti zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri posameznem ali pri več predmetih do četrtka, 23. septembra 2004.


Dodatni maturitetni izpit
K opravljanju izpitov posameznih predmetov splošne mature se je na jesenskem roku prijavilo 221 kandidatov (lani 287). Izpit je opravljalo 129 kandidatov, od katerih je bilo 69 oz. 53,49 odstotkov uspešnih (lani 94 oz. 54,02 odstotkov).mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj