Pred jesenskim rokom SM 2004

nazaj

datum: 23.08.2004

kategorija: Splošna matura

Splošna matura
V petek, 27. avgusta 2004, se bo na slovenskih srednjih šolah pričel jesenski rok splošne mature.

K splošni maturi se je prijavilo 2.200 kandidatov (lani 2.126), ki bodo splošno maturo opravljali iz 29 različnih predmetov. 891 kandidatov bo splošno maturo opravljalo prvič (lani 866), 344 kandidatov pa bo splošno maturo v celoti opravljalo drugič, tretjič, četrtič itd. (lani 343). 850 kandidatov bo opravljalo enega oziroma dva popravna izpita (lani 846). 115 kandidatov opravlja maturo v dveh delih. Letos bo v jesenskem roku 393 kandidatov izboljševalo oceno pri maturitetnem predmetu (lani 490).

Pisni izpiti iz slovenščine oziroma slovenskega jezika in književnosti ali italijanščine kot maternega jezika ali madžarščine kot maternega jezika, se pričnejo v petek, 27. avgusta, iz tujih jezikov v soboto, 28. avgusta in iz matematike v ponedeljek, 30. avgusta. V torek, 31. avgusta in sredo, 1. septembra, bodo kandidati pisali izpite iz tujih jezikov in izbirnih predmetov.

Od petka, 27. avgusta, do sobote, 4. septembra, bodo na šolah potekali ustni izpiti.

Kandidati bodo z uspehom na jesenski maturi seznanjeni 20. septembra 2004.


Dodatni maturitetni izpiti
Izpit iz posameznega predmeta splošne mature lahko opravljajo kandidati, ki opravljajo poklicno maturo, če je ta predmet pogoj za vpis v univerzitetni študijski program oziroma če se upošteva pri izbiri kandidata za vpis v tak program. Za izpite iz posameznega predmeta splošne mature je prijavljenih 217 dijakov (lani 279), največ za matematiko, fiziko, zgodovino in tuji jezik.mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj