Pred spomladanskim rokom SM 2004

nazaj

datum: 27.05.2004

kategorija: Splošna matura

V soboto, 29. maja 2004, se bo na slovenskih srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah pričel osrednji del letošnje mature – spomladanski rok splošne in poklicne mature. Pri splošni maturi bodo dijaki opravljali pisne izpite iz tujih jezikov in pri poklicni maturi pisni izpit iz prvega predmeta, torej iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine.


Splošna matura
Letos se je k spomladanskemu roku mature prvič prijavilo 9.881 kandidatov (lani 9.572) z 83 šol (lani 81), ki bodo maturo opravljali iz 33 različnih predmetov.

Prvo izpitno polo – esej iz slovenščine oziroma slovenskega jezika in književnosti ali italijanščine kot maternega jezika ali madžarščine kot maternega jezika – so dijaki pisali že 10. maja, drugi del pisnega izpita pa bodo kandidati v skladu z maturitetnim koledarjem opravljali 31. maja. Ocenjevanje eseja že poteka.

Letošnji maturitetni koledar je podoben lanskemu. Pisni izpiti se pričnejo v soboto, 29. maja, in sicer s pisanjem tujih jezikov, v ponedeljek, 31. maja, bodo dijaki pisali drugo izpitno polo iz slovenščine oziroma slovenskega jezika in književnosti ali italijanščine kot maternega jezika ali madžarščine kot maternega jezika, v sredo, 2. junija, matematiko, v soboto, 5. junija, ponedeljek, 7. junija, in sredo, 9. junija, pa tuje jezike in druge izbirne predmete. Besedila za slušno preverjanje znanja bodo pri angleščini predvajana 29. maja in 5. junija od 10.30 do 10.50 ure na Prvem programu Radia Slovenije.

Ustni izpiti bodo na vseh šolah v skladu z maturitetnim koledarjem izvedeni od sobote, 19. junija, do sobote, 26. junija. V času med pisnimi in ustnimi izpiti bodo dijaki nižjih letnikov gimnazij imeli pouk oziroma različne dejavnosti in izbirne vsebine.

Z uspehom na letošnji splošni maturi bodo kandidati seznanjeni 15. julija 2004.


Dodatni maturitetni izpiti
Dijak, ki bo opravil poklicno maturo, bo študij lahko nadaljeval na višjih in visokih strokovnih šolah. Če pa želi dijak z opravljeno poklicno maturo nadaljevati študij na univerzi, torej na fakulteti, ki mu je to možnost omogočila v razpisnih pogojih, mora opraviti še dodatni maturitetni izpit. Prijavljenih je 1.207 (lani 1.054) takšnih dijakov, največ jih bo opravljalo maturitetni izpit iz matematike, fizike in tujega jezika.


Podrobnejši maturitetni koledar, nekateri statistični podatki preteklih let in druge informacije o maturi ter ostalih dejavnostih Državnega izpitnega centra so objavljeni na naši spletni strani www.ric.si.mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj