Pred esejem SM 2004

nazaj

datum: 06.05.2004

kategorija: Splošna matura

V ponedeljek, 10. maja 2004, bodo dijaki na slovenskih srednjih šolah v skladu z maturitetnim koledarjem pisali prvo izpitno polo – esej iz slovenščine oziroma slovenskega jezika in književnosti ali italijanščine kot maternega jezika ali madžarščine kot maternega jezika. 10.403 kandidati bodo pisali maturitetni izpit iz slovenščine, 53 kandidatov pa bo po starem učnem načrtu pisalo maturitetni izpit iz slovenskega jezika in književnosti.
Letos obsega tematski sklop za maturitetni esej besedili: Alamut V. Bartola in Krasni novi svet A. Huxleya.

Pri ostalih predmetih se splošna matura prične 29. maja, in sicer s pisnim izpitom iz tujega jezika. Drugi del pisnega izpita iz slovenščine oziroma slovenskega jezika in književnosti ali italijanščine kot maternega jezika ali madžarščine kot maternega jezika bo potekal 31. maja, 2. junija bo potekal pisni izpit iz matematike ter 5., 7. in 9. junija pisni izpiti iz tujih jezikov ter izbirnih predmetov. Ustni maturitetni izpiti bodo potekali na šolah med 19. in 24. junijem.

Z uspehom na letošnji splošni maturi bodo kandidati seznanjeni 15. julija.

Splošna matura letos poteka na 83 šolah (splošno maturo bo prvič opravljalo 9.881 kandidatov), lansko leto pa je potekala na 81 šolah (število kandidatov je bilo 9.607). Splošno maturo je na spomladanskem roku v minulih letih uspešno opravilo od 83 do 85 odstotkov prijavljenih kandidatov, letno pa od 88 do 90 odstotkov.

Izpit iz posameznega predmeta splošne mature bo opravljalo tudi 1.200 kandidatov, ki so se prijavili k poklicni maturi oziroma so jo že opravili.mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
PRIPIS: Natančen maturitetni koledar je objavljen na spletni strani Državnega izpitnega centra: http://www.ric.si.
nazaj