Predmaturitetni preizkusi 2004

nazaj

datum: 04.03.2004

kategorija: Splošna matura

V soboto, 6. marca 2004, se bosta izvajala predmaturitetni preizkus splošne mature in predpreizkus poklicne mature za kandidate v srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih.


Splošna matura
Dijaki bodo opravljali enoten predmaturitetni preizkus iz enega predmeta skupnega dela splošne mature, ki ga vsako šolsko leto posebej določi Republiška maturitetna komisija. Tako bo v soboto, 6. marca 2004, na 83 gimnazijah in šolah z gimnazijskim programom potekal obvezni del predmaturitetnega preizkusa iz tujih jezikov. Predmaturitetni preizkus bo ta dan opravljalo 9.971 četrtošolcev. Preizkus bodo opravljali v skladu z maturitetnimi pravili, na enak način kot v spomladanskem oziroma jesenskem roku splošne mature 2004. Na 1. programu Radia Slovenije bo med 10.30 in 10.50 uro predvajan posnetek, potreben za reševanje druge izpitne pole pri angleščini, ki preverja slušno razumevanje.

Predmaturitetne preizkuse iz ostalih maturitetnih predmetov bo organizirala vsaka šola posebej, glede na razpoložljiv čas in svoje možnosti, predvidoma do konca meseca marca 2004.


Poklicna matura
Na 145 šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih bo 12.316 kandidatov zaključnih letnikov opravljalo predpreizkus iz slovenščine, italijanščine ali madžarščine.

Predpreizkus bodo kandidati opravljali v skladu s Pravilnikom o poklicni maturi in Navodili o izpitnem redu pri poklicni maturi, na enak način kot na rednih rokih poklicne mature 2004. S tem bodo kandidati, učitelji, ocenjevalci in člani šolskih maturitetnih komisij za poklicno maturo seznanjeni z vsebino in postopki izvedbe pisnega dela poklicne mature. Predpreizkus za poklicno maturo je namenjen tudi udeležencem izobraževanja odraslih.


Izdelke pisnega izpita pri splošni in poklicni maturi bodo ocenjevali učitelji teh predmetov na šoli, v skladu z navodili za ocenjevanje. Učitelji bodo kandidate seznanili z navodili za ocenjevanje in z rezultati nalog.

Zadnji dan za prijavo kandidatov na spomladanski rok splošne in poklicne mature je 30. marec 2004 – na šoli. Spomladanski rok splošne mature se začne 10. maja s pisanjem šolskega eseja pri slovenščini, italijanščini ali madžarščini. Pisni izpiti iz slovenščine, italijanščine ali madžarščine pri poklicni maturi in iz tujih jezikov pri splošni maturi, se pričnejo 29. maja 2004.mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj