Pred zimskim rokom PM 2005

nazaj

datum: 31.01.2005

kategorija: Poklicna matura

Pri poklicni maturi se je na zimski rok v letu 2005 prijavilo 3.258 kandidatov iz 157 srednjih šol in organizacij za izobraževanje odraslih.

V skladu s koledarjem poklicne mature bodo v torek, 1. februarja, kandidati opravljali pisni izpit iz prvega predmeta poklicne mature, in sicer iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine. Izpit iz tretjega predmeta poklicne mature – pisni izpit iz matematike ali tujega jezika ali drugega jezika – bodo kandidati opravljali v četrtek, 3. februarja.

Kandidati bodo pisni izpit iz drugega predmeta poklicne mature opravljali v sredo, 2. februarja, ustne izpite in izpite iz četrtega predmeta poklicne mature pa med 4. in 15. februarjem.

Drugi predmet poklicne mature predstavlja izpit iz temeljnega strokovno-teoretičnega predmeta, četrtega pa seminarska naloga ali izdelek oziroma storitev z zagovorom v skladu z izobraževalnim programom.

Šole bodo kandidate seznanile z uspehom na zimskem roku poklicne mature 18. februarja.mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj