Po jesenskem roku PM 2004

nazaj

datum: 20.09.2004

kategorija: Poklicna matura

Poklicna matura
K letošnjemu prvemu delu jesenskega roka poklicne mature se je prijavilo skupno 5.433 kandidatov (lani 5.328). Izpitov se je na 162 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih udeležilo 3.730 kandidatov (lani 3.756), od tega 2.077 dijakov in 1.653 odraslih.

V celoti je prvi del jesenskega roka poklicne mature opravljalo 1.447 kandidatov (lani 1.440). To so kandidati, ki so v tem izpitnem roku opravljali vse štiri predmete poklicne mature. Od 1.447 kandidatov (695 deklet in 752 fantov), ki so opravljali poklicno maturo v celoti, je uspešno opravilo poklicno maturo 1.014 kandidatov oz. 70,08 odstotkov (lani 963 kandidatov oz. 66,88 odstotkov).


Dodatni maturitetni izpit
K opravljanju izpitov posameznih predmetov splošne mature se je na jesenskem roku prijavilo 221 kandidatov (lani 287). Izpit je opravljalo 129 kandidatov, od katerih je bilo 69 oz. 53,49 odstotkov uspešnih (lani 94 oz. 54,02 odstotkov).mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj