Pred jesenskim rokom PM 2004

nazaj

datum: 23.08.2004

kategorija: Poklicna matura

Poklicna matura
Pri poklicni maturi se je na jesenski rok prijavilo 5.442 (lani 5.232) kandidatov iz 163 srednjih šol in organizacij za izobraževanje odraslih.

V skladu s koledarjem poklicne mature bodo kandidati opravljali izpit iz prvega predmeta poklicne mature – pisni izpit iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine 27. avgusta 2004. Tretji predmet poklicne mature, torej pisni izpit iz matematike ali tujega jezika ali drugega jezika bodo kandidati pisali 28. avgusta 2004.

Kandidati bodo opravljali izpit iz drugega predmeta poklicne mature (pisni izpit iz strokovno-teoretičnega predmeta) 30. avgusta 2004 ter izpit iz četrtega predmeta poklicne mature (seminarska naloga ali izdelek oziroma storitev z zagovorom v skladu z izobraževalnim programom) 31. avgusta 2004.

Od 2. do 11. septembra 2004 bodo na šolah potekali ustni izpiti.

Šole bodo kandidate seznanile z uspehom na jesenskem roku poklicne mature 20. septembra 2004.


Dodatni maturitetni izpiti
Izpit iz posameznega predmeta splošne mature lahko opravljajo kandidati, ki opravljajo poklicno maturo, če je ta predmet pogoj za vpis v univerzitetni študijski program oziroma če se upošteva pri izbiri kandidata za vpis v tak program. Za izpite iz posameznega predmeta splošne mature je prijavljenih 217 dijakov (lani 279), največ za matematiko, fiziko, zgodovino in tuji jezik.mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj