Pred spomladanskim rokom PM 2004

nazaj

datum: 27.05.2004

kategorija: Poklicna matura

V soboto, 29. maja 2004, se bo na slovenskih srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah pričel osrednji del letošnje mature – spomladanski rok splošne in poklicne mature. Pri splošni maturi bodo dijaki opravljali pisne izpite iz tujih jezikov in pri poklicni maturi pisni izpit iz prvega predmeta, torej iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine.


Poklicna matura
Pri poklicni maturi je na spomladanski rok prvič prijavljenih 13.946 kandidatov (lani 13.940) z 117 srednjih šol (lani 119) in 50 drugih izobraževalnih organizacij (lani 43).

V skladu s koledarjem poklicne mature bodo kandidati opravljali pisni izpit iz prvega predmeta, torej iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine, v soboto, 29. maja. Tretji predmet poklicne mature – pisni izpit iz matematike ali tujega jezika ali drugega jezika – bodo kandidati pisali v ponedeljek, 31. maja 2004.

Pisni izpiti iz temeljnih strokovno-teoretičnih predmetov, t. i. drugi predmet poklicne mature, so predvideni v soboto, 5. junija 2004. Za kandidate, ki opravljajo dodatni izpit iz splošne mature, lahko šola pisni izpit iz drugega predmeta poklicne mature izvede tudi v času od 19. do 24. junija 2004.

Dijaki morajo v okviru četrtega predmeta opraviti seminarsko nalogo ali izdelek oziroma storitev in zagovor v skladu z izobraževalnim programom, v katerem opravljajo poklicno maturo in sicer v sredo, 2. junija 2004.

Od 19. do 24. junija bodo na šolah potekali ustni izpiti.

Šole bodo kandidate seznanile z uspehom na letošnji poklicni maturi 8. julija 2004.


Dodatni maturitetni izpiti
Dijak, ki bo opravil poklicno maturo, bo študij lahko nadaljeval na višjih in visokih strokovnih šolah. Če pa želi dijak z opravljeno poklicno maturo nadaljevati študij na univerzi, torej na fakulteti, ki mu je to možnost omogočila v razpisnih pogojih, mora opraviti še dodatni maturitetni izpit. Prijavljenih je 1.207 (lani 1.054) takšnih dijakov, največ jih bo opravljalo maturitetni izpit iz matematike, fizike in tujega jezika.


Podrobnejši maturitetni koledar, nekateri statistični podatki preteklih let in druge informacije o maturi ter ostalih dejavnostih Državnega izpitnega centra so objavljeni na naši spletni strani www.ric.si.mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj