Po zimskem roku PM 2004

nazaj

datum: 18.03.2004

kategorija: Poklicna matura

K zimskemu roku poklicne mature, ki je potekal od 6. do 28. februarja 2004, se je prijavilo skupno 3.289 kandidatov. Izpitov se je na 156 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih udeležilo 2.165 kandidatov, od tega 59 dijakov in 2.106 odraslih.

Poklicna matura ima obvezni in izbirni del. Obvezni del obsega prvi in drugi predmet poklicne mature: prvi predmet poklicne mature predstavlja izpit iz slovenščine, italijanščine ali madžarščine, drugi predmet poklicne mature pa predstavlja izpit iz temeljnega strokovno-teoretičnega predmeta. Izbirni del obsega tretji in četrti predmet poklicne mature: tretji predmet poklicne mature predstavlja izpit iz matematike ali angleščine ali nemščine ali italijanščine kot tujega jezika. Četrti predmet poklicne mature predstavlja seminarska naloga ali izdelek oziroma storitev in zagovor v skladu z izobraževalnim programom, v katerem se opravlja poklicna matura.

V celoti je zimski rok poklicne mature prvič opravljalo 985 kandidatov. To so kandidati, ki so v tem izpitnem roku opravljali vse štiri predmete poklicne mature. Od 985 kandidatov (562 deklet in 423 fantov), ki so opravljali poklicno maturo v celoti, je uspešno opravilo poklicno maturo 747 kandidatov oz. 75,84 odstotkov.

Kandidati so bili z rezultati zimskega roka poklicne mature seznanjeni na svoji šoli oz. organizaciji za izobraževanje odraslih 8. marca 2004.mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj