Pred zimskim rokom PM 2004

nazaj

datum: 05.02.2004

kategorija: Poklicna matura

Pri poklicni maturi se je na zimski rok prijavilo 3.289 kandidatov iz 156 srednjih šol in organizacij za izobraževanje odraslih.

V skladu s koledarjem poklicne mature bodo v petek, 6. februarja 2004, kandidati opravljali pisni izpit iz prvega predmeta poklicne mature, in sicer iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine. Izpit iz tretjega predmeta poklicne mature – pisni izpit iz matematike ali tujega jezika ali drugega jezika bodo kandidati opravljali v soboto, 7. februarja 2004.

Kandidati bodo opravljali izpit iz drugega in četrtega predmeta poklicne mature ter ustni izpit v skladu s koledarjem o poklicni maturi med 9. in 28. februarjem 2004.

Drugi predmet poklicne mature predstavlja pisni izpit iz temeljnega strokovno-teoretičnega predmeta, četrti predmet poklicne mature pa predstavlja seminarska naloga ali izdelek oziroma storitev z zagovorom v skladu z izobraževalnim programom.

Šole bodo kandidate seznanile z uspehom na zimskem roku poklicne mature 8. marca 2004.mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj