Pred spomladanskim rokom SM 2007

nazaj

datum: 24.05.2001

kategorija: Splošna matura

V soboto, 26. maja 2007, se bo na slovenskih srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah pričel osrednji del letošnje mature – spomladanski rok splošne in poklicne mature. Kandidati bodo na ta dan opravljali pisni izpit iz angleščine.

Splošna matura
Letos so se k spomladanskemu roku splošne mature prvič prijavilo 10.189 kandidatov (lani 10.403) z 89 šol (lani 87), ki bodo maturo opravljali iz 35 različnih predmetov, prvič tudi iz predmeta informatika.

Prvo izpitno polo, esej iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika, so dijaki pisali že 7. maja. Ocenjevanje eseja že poteka. Drugi del pisnega izpita iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) bodo opravljali v ponedeljek, 28. maja.

Na dan pisanja izpitov iz angleščine (v soboto, 26. maja) in nemščine (v petek, 8. junija) bodo besedila za slušno preverjanje znanja pri teh predmetih predvajana na prvem programu Radia Slovenije, in sicer od 10.30 do 10.50 ure. Pisni izpit iz matematike bo potekal v soboto, 2. junija, pisni izpiti iz drugih predmetov izbirnega dela splošne mature pa od 29. maja do 12. junija.

Ustni izpiti bodo na vseh šolah v skladu z maturitetnim koledarjem izvedeni od sobote, 2. do srede, 27. junija. V času med pisnimi in ustnimi izpiti bodo dijaki nižjih letnikov gimnazij imeli pouk oziroma različne dejavnosti in izbirne vsebine.

Z uspehom na letošnji splošni maturi bodo kandidati seznanjeni 16. julija. Na isti dan si bodo že zgodaj zjutraj lahko kandidati pogledali svoje rezultate pri posameznih predmetih s pomočjo šifre tudi na spletu.

Dodatni maturitetni izpiti
Kandidat, ki opravi poklicno maturo, lahko študij nadaljuje na višjih in visokih strokovnih šolah. Če pa želi z opravljeno poklicno maturo nadaljevati študij na univerzi, torej na fakulteti, ki mu je to možnost omogočila v razpisnih pogojih, mora opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Prijavljenih je 1.408 (lani 1.617) takšnih kandidatov, največ pa jih bo opravljalo maturitetni izpit iz zgodovine, ekonomije in matematike.


Podrobnejša maturitetna koledarja, nekateri statistični podatki preteklih let in druge informacije o splošni in poklicni maturi so objavljeni na naši spletni strani www.ric.si.Mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra

nazaj